• uvod 1.png
  • uvod 2.jpg
  • uvod 3.png
  • uvod 4.png
  • uvod 5.png
  • uvod 6.png

Zájemci o pronájmy, případné další informace na email: info@divadloU22.cz

 

CENÍK PRONÁJMŮ (Příkaz ředitele DDM Praha 10 - Domu UM od 1. 9. 2015)

Pronájem Divadla U22 neziskovým organizacím, občanským sdružením, zapsaným spolkům, obecně prospěšným společnostem, příspěvkovým organizacím a školským zařízením pracujícím na Praze 22 (vyjmenovaných v seznamu schváleném MČ Praha 22) ve výši =6.000,- Kč za akci (v souladu s Usnesením RMČ Praha 22)  - na max. 6 hodin + za každou další započatou hodinu =1 000,- Kč

V této částce je zahrnut pronájem prostor (sál, šatna, šatny učinkujících, foyer divadla). Běžnou pořadatelskou činnost, další zvláštní technické požadavky si pořadatel akce zabezpečuje vlastními silami v součinnosti s provozním Divadla U22. Pořadatel zabezpečí vhodné chování účastníků akcí v tomto divadelním prostoru a nepřekročení stanovené maximální kapacity účastníků.

V případě dalších požadavků nad rámec výše uvedeného se náklady řídí Ceníkem Divadla U22. Zároveň je nutné sdělit jakým způsobem bude prováděna distribuce vstupenek. V případě platby kartou se strhává poplatek za kartu.

Zkoušení nad rámec stanovených hodin je možné pouze se souhlasem ředitele DDM Praha 10 - Domu UM.
 

Pronájem Divadla U22 ostatním ve výši 21 000 Kč - na max. 6 hodin + za každou další započatou hodinu =2.500,- Kč

V této částce je zahrnut pronájem prostor (sál, šatna, šatny učinkujících, foyer divadla), tisk vstupenek. Běžnou pořadatelskou činnost, další zvláštní technické požadavky si pořadatel akce zabezpečuje vlastními silami v součinnosti s pověřeným pracovníkem Divadla U22. Pořadatel zabezpečí vhodné chování účastníků akcí v tomto divadelním prostoru a nepřekročení stanovené maximální kapacity účastníků.

V případě dalších požadavků nad rámec výše uvedeného se náklady řídí Ceníkem Divadla U22. Zároveň je nutné sdělit jakým způsobem bude prováděna distribuce vstupenek. V případě platby kartou se strhává poplatek za kartu.

 

Pronájmy jsou stanoveny za běžnou divadelní úpravu sálu 

 

Ceník Divadla U22 pro pronájmy

- technik, zvukař, osvětlovač - 200 Kč/hod.

- pokladní - 170 Kč/hod.

- šatnářka, uvaděčka - 120 Kč/hod. 

- tisk vstupenky - 2 Kč/1 vstupenka                  

- zapůjčení vybavení divadla při akci - bezplatně materiál Divadla U22

- úprava uspořádání divadla stažení elevace a židle - 2 000 Kč

- úprava uspořádání divadla stažení elevace a židlí, stolová úprava - 4 000 Kč 

- projekční zařízení v kvalitě DCi - 1 000 Kč/hod.

 

Poskytnutí slevy z nájmu: na základě žádosti schvaluje ředitel DDM Praha 10 - Domu UM 

Spolupořadatelství: zařazení akce schvaluje ředitel DDM Praha 10 - Domu UM (příjem z akce 50:50)

 

Provoz divadelního baru

dle dohody s provozovatelem baru v rozsahu provozu divadelního baru

 

 

Divadlo U22
Divadlo U22
Aktuálně z Divadla U22. Sledujte nás na Facebooku.
Program divadla U22
Program divadla U22
Vyberte si vaší oblíbenou akci. Divadlo, Kino, Koncert
Aktuality
Aktuality
Nejnovější informace z divadla U22.
Kurzy a kroužky
Kurzy a kroužky
divadlo, film, tanec, tvůrčí psaní, hudba, zpěv